A- A A+

Hipertér szakkör bemutatkozás

Teljes nevén: A Debreceni Egyetem Fizikai Intézetének Tehetséggondozó Szakköre, röviden Hipertér. A Hipertérben találkozhatsz az egyetemi kutatóműhelyek tevékenységével, bepillanthatsz a kísérletezés – kutatás világába, összefuthatsz könnyebb – nehezebbb feladatokkal és hasonló gondolkodású társakkal.


Szimulációk – robotok – nanocsövek – mikroelektronika – mesterséges intelligencia – atomok, kvarkok - szuperhálózatok.

Kék Fraktál:

Fraktálok

Dr. Egri Sándor: Okleveles matematika – fizika, informatika szakos tanár. Dr. Egri Sándor 1991-től 2000 – ig a Debereceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziumában tanított. 2000 – től a Debreceni Egyetem Kísérleti Fizikai Tanszékén dolgozik. Alapfizikai tárgyakat, villamosságtant, méréstechnikát, informatikai alaptárgyakat oktat, magyarul és angolul. A Magyar Tudományos Akadémia Atommagkutató Intézetében szerezte meg a doktori (PhD) fokozatot 2007-ben. Röntgen sugárzással keltett fotoelektron és Auger-elektron spektrumok mérésével (hamburgi elektron szinkrotron) és értékelésével foglalkozik. Másik kutatási területét a fizika-tanítás módszertanával kapcsolatos legújabb eredmények jelentik. Érdekli a zene és a sport, a Ganga Baráti Kör Jóga a Mindennapi Életben Egyesület tagjaként jógát is oktat az OEC Magatartástudományi Intézete által gondozott kredit kurzuson.

E-mail egray@dragon.unideb.hu Telefon 06 20 4672 462 Honlap -